1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch LaLa do Công ty Cổ phần Dịch vụ LaLa (sau đây gọi là “LaLa) thực hiện với mục tiêu chính là nhằm kết nối giữa Đơn vị Giao nhận, các Nhà hàng/đơn vị cung ứng thực phẩm, món ăn, thức uống và Khách hàng – người có nhu cầu của trong việc tìm kiếm, lựa chọn thực phẩm, món ăn, thức uống đã được chế biến (“Sản phẩm”) đa dạng về màu sắc, hương vị mà mình mong muốn một cách tối ưu nhất, nhanh nhất.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên là Nhà cung cấp đăng ký tạo tài khoản, tạo lập gian hàng giới thiệu hoặc cung cấp Sản phẩm trên Ứng dụng Sàn giao dịch LaLa (“App LaLa”).

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại App LaLa được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch không trái với qui định của pháp luật.

Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn.