CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Vì sao cùng 1 khoảng cách địa lý, nhưng phí vận chuyển tại tăng cao?

LaLa là ứng dụng hoạt động dựa vào nguyên tắc điều hướng theo địa điểm (location-based service) và sử dụng dịch vụ bản đồ số của các bên thứ ba cung cấp, ví dụ Google Maps, Pelias… Vì vậy có khi đơn hàng giống nhau nhưng có khoảng cách khác nhau là do tính toán lộ trình giữa các bên thứ ba khác nhau.

Ngoài ra, giá sẽ thay đổi do trong giờ cao điểm hoặc do thời tiết không thuận lợi.