CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi có thể sử dụng mã giảm giá cho đơn hàng đã đặt không?

Đơn hàng đã được xác nhận đặt thì không còn nhập bổ sung được nữa. Hãy dùng mã ưu đãi ấy cho đơn hàng sau.