CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi có được hủy đơn hàng khi đơn hàng đã đc chuyển cho tài xế đi giao không?

Bạn không thể huỷ đơn hàng khi đơn hàng đã được chuyển cho tài xế.