CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ giao hàng, số điện thoại hoặc thông tin người nhận hàng cho đơn hàng đã đặt?

Bạn không thể thay đổi địa chỉ sau khi đã xác nhận đặt đơn hàng. Nếu muốn thay đổi, bạn có thể tự liên hệ tài xế để thương lượng, nếu cần thì có thể chủ động tip thêm cho tài xế cho sự thay đổi này.

Trên LaLa cũng không hỗ trợ thay đổi thông tin người nhận đơn hàng, nếu muốn thay đổi thông tin này bạn có thể linh động chat / nhắn tin / gọi điện thoại cho tài xế.