CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm thế nào để hủy đơn hàng đã đặt?

Đối với đơn hàng chưa được cửa hàng xác nhận, hãy bấm HUỶ ĐƠN HÀNG / CANCEL ORDER để huỷ.

Đối với đơn hàng đã được cửa hàng xác nhận, hãy liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của LaLa trong tình huống thật sự muốn huỷ.