CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Đơn hàng thanh toán online nhưng bị huỷ thì việc hoàn tiền sẽ như thế nào?

Nếu đơn hàng của bạn đã thanh toán online mà bị huỷ vì một lý do gì đó, tiền sẽ được hoàn lại theo quy định từ các bên ví điện tử như sau:

MoMo:

– Nếu thanh toán bằng tiền trong ví: Tiền được hoàn lại ngay khi huỷ.

– Nếu thanh toán bằng ATM: Tiền được hoàn lại vào ví ngay khi huỷ.

– Nếu thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế: Khoảng 5-7 ngày làm việc.

ZaloPay:

– Nếu thanh toán bằng tiền trong ví: Tiền được hoàn lại ngay khi huỷ.

– Nếu thanh toán bằng ATM: Tiền được hoàn lại vào ví ngay khi huỷ.

– Nếu thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế: Khoảng 5-7 ngày làm việc.